لیست مشاغل

خدمات هوایی جهان پرواز ایرسا شهر قدس
خدمات هوایی جهان پرواز ایرسا شهر قدس
 • 02146822264 02146864709 09124802077
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، نبش صنعت چهارم
 • موبایل : 09124802077

خیمه مهتاب شهر قدس
خیمه مهتاب شهر قدس
 • 02146848735 09122030737
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم
 • موبایل : 09122030737

دفتر خدمات هوایی و جهانگردی بهتور شهر قدس
دفتر خدمات هوایی و جهانگردی بهتور شهر قدس
 • 02146841650 02146840450
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، در محدوده ی ساختمان دکتر وارث

دفتر خدماتی و زیارتی امینی شهر قدس
دفتر خدماتی و زیارتی امینی شهر قدس
 • 09123132042
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا
 • موبایل : 09123132042

دفتر زیارتی حاج رسولی شهر قدس
دفتر زیارتی حاج رسولی شهر قدس
 • 02146875778 09124886719 09122636806
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی
 • موبایل : 09124886719
 • موبایل : 09122636806

دفتر زیارتی کبوتران حرم شهر قدس
دفتر زیارتی کبوتران حرم شهر قدس
 • 09121039745 09351039745
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، در محدوده ی خیابان آیت اله مدنی
 • موبایل : 09121039745
 • موبایل : 09351039745

دفتر سفرهای زیارتی عارف شهر قدس
دفتر سفرهای زیارتی عارف شهر قدس
 • 02146855457 09126643789
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا
 • موبایل : 09126643789