لیست مشاغل

دفتر زیارتی کبوتران حرم شهر قدس
دفتر زیارتی کبوتران حرم شهر قدس
 • 09121039745 09351039745
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، در محدوده ی خیابان آیت اله مدنی
 • موبایل : 09121039745
 • موبایل : 09351039745

دفتر سفرهای زیارتی عارف شهر قدس
دفتر سفرهای زیارتی عارف شهر قدس
 • 02146855457 09126643789
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا
 • موبایل : 09126643789

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شماره 1444 تهران شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شماره 1444 تهران شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، نبش خیابان دانش آموز

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از ساختمان دکتر وارث

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، کوچه گل گندم

دفترخدماتی زیارتی خراسانی شهر قدس
دفترخدماتی زیارتی خراسانی شهر قدس
 • 02146868900
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، نبش خیابان عمارت(شهید قربانی)

فروش انواع چادر مسافرتی و چادر اتومبیل فراهانی شهر قدس
فروش انواع چادر مسافرتی و چادر اتومبیل فراهانی شهر قدس
 • 02146822669 09123167369
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی خیابان شهرداری
 • موبایل : 09123167369

ثبت کسب و کار