لیست مشاغل

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شماره 1444 تهران شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شماره 1444 تهران شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، نبش خیابان دانش آموز

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از ساختمان دکتر وارث

دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
دفتر کفالت - اقامت و اشتغال اتباع خارجی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، کوچه گل گندم

دفترخدماتی زیارتی خراسانی شهر قدس
دفترخدماتی زیارتی خراسانی شهر قدس
 • 02146868900
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، نبش خیابان عمارت(شهید قربانی)

فروش انواع چادر مسافرتی و چادر اتومبیل فراهانی شهر قدس
فروش انواع چادر مسافرتی و چادر اتومبیل فراهانی شهر قدس
 • 02146822669 09123167369
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی خیابان شهرداری
 • موبایل : 09123167369

کاروان زیارتی امام رضا شهر قدس
کاروان زیارتی امام رضا شهر قدس
 • 09354194427 09355031254 09193353807
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09354194427
 • موبایل : 09355031254
 • موبایل : 09193353807

لوازم نظامی امام سجاد شهر قدس
لوازم نظامی امام سجاد شهر قدس
 • 09357001006
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع غربی
 • موبایل : 09357001006