لیست مشاغل

تصفیه آب خانگی شهر قدس
تصفیه آب خانگی شهر قدس
 • 02146825110 09127697688
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، قبل ازبیمارستان 12 بهمن
 • موبایل : 09127697688

تصفیه آب گوارا شهر قدس
تصفیه آب گوارا شهر قدس
 • 02146831500 09358243195
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09358243195

تصفیه آب گوارا شهر قدس
تصفیه آب گوارا شهر قدس
 • 02146866413 09124376858 09373144491
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)
 • موبایل : 09124376858
 • موبایل : 09373144491

تصفیه آب مهد آب شهر قدس
تصفیه آب مهد آب شهر قدس
 • 09123959006
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از مسجد امام حسین(ع)
 • موبایل : 09123959006

تصفیه آب هیراب کوثر شهر قدس
تصفیه آب هیراب کوثر شهر قدس
 • تصفیه آب هیراب کوثر با سابقه ای تقریبا ۱۶ ساله به عنوان اولین فروشگاه تصفيه آب در شهرقدس، تمامی امور مربوط به تصفيه آب شامل فروش و خدمات پس از...
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس،بلوار امام خمینی،روبروی بانک ملی،نبش کوچه صبا
 • موبایل : 09122601603

تصفیه میرآب کوثر شهر قدس
تصفیه میرآب کوثر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، نبش کوچه صبا

تصفیه و ضدعفونی آب و هوا شهر قدس
تصفیه و ضدعفونی آب و هوا شهر قدس
 • 09123678164 09120229981
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی
 • موبایل : 09123678164
 • موبایل : 09120229981

ثبت کسب و کار