لیست مشاغل

تاسیسات و تعمیرگاه لوازم خانگی شهر قدس
تاسیسات و تعمیرگاه لوازم خانگی شهر قدس
 • 09355111054
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، ابتدای خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09355111054

تزئینات جشن تولد و آتش بازی گنجینه شهر قدس
تزئینات جشن تولد و آتش بازی گنجینه شهر قدس
 • 09376224415
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی، روبروی پارک
 • موبایل : 09376224415

تصفیه آب آبنوش شهر قدس
تصفیه آب آبنوش شهر قدس
 • 02146889517 02146889518
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، نبش خیابان سید احمد خمینی

تصفیه آب ابریشم شهر قدس
تصفیه آب ابریشم شهر قدس
 • 02146814744 09388754449
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09388754449

تصفیه آب باران حسینی شهر قدس
تصفیه آب باران حسینی شهر قدس
 • 09124097626
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه مفتح، قبل ازکوچه شهید خزلی
 • موبایل : 09124097626

تصفیه آب پارس شهر قدس
تصفیه آب پارس شهر قدس
 • 02146811409 09381007011
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل
 • موبایل : 09381007011

تصفیه آب جعفری شهر قدس
تصفیه آب جعفری شهر قدس
 • 02146874038 09122608734 09353432109
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه قورچیان
 • موبایل : 09122608734
 • موبایل : 09353432109

ثبت کسب و کار