لیست مشاغل

ساختمان یاس شهر قدس
ساختمان یاس شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)

مجتمع اداری تجاری ابریشم شهر قدس
مجتمع اداری تجاری ابریشم شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، قبل از کوچه مسجد

مجتمع اداری و تجاری پردیس 3 شهر قدس
مجتمع اداری و تجاری پردیس 3 شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، میدان بهاران، نبش خیابان پاسداران

مجتمع ایثارگران ثامن الائمه شهر قدس
مجتمع ایثارگران ثامن الائمه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی، در محدوده ی کوچه قائم پناه

مجتمع تجاری YRP شهر قدس
مجتمع تجاری YRP شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی

مجتمع تجاری آفتاب  شهر قدس
مجتمع تجاری آفتاب شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از کوچه سروش

مجتمع تجاری اداری پدر شهر قدس
مجتمع تجاری اداری پدر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از پاساژ گلستان

ثبت کسب و کار