لیست مشاغل

مجتمع تجاری اداری صدف شهر قدس
مجتمع تجاری اداری صدف شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی 8 متری شورا

مجتمع تجاری اداری گلستان شهر قدس
مجتمع تجاری اداری گلستان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

مجتمع تجاری اداری والفجر شهر قدس
مجتمع تجاری اداری والفجر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، نبش خیابان عمارت(شهید قربانی)

مجتمع تجاری قائم کاوسیه شهر قدس
مجتمع تجاری قائم کاوسیه شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، نبش خیابان مبارزان

مجتمع علاالدین شهرقدس
مجتمع علاالدین شهرقدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)

مجتمع فرهنگی شهدای فرهنگیان شهر قدس
مجتمع فرهنگی شهدای فرهنگیان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، در محدوده ی کوچه یاران حسین

مجتمع فرهنگی و اداری مصلای شهرقدس
مجتمع فرهنگی و اداری مصلای شهرقدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، نبش خیابان آیت اله مدنی، مجتمع مصلی

ثبت کسب و کار