لیست مشاغل

پارک آزادگان شهر قدس
پارک آزادگان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، پارک آزادگان

پارک بازی شهدای سرخه حصار شهر قدس
پارک بازی شهدای سرخه حصار شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای بلوار شهید اصغری، خیابان شهدای سرخحصار

پارک بازی کودکان شهر قدس
پارک بازی کودکان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، خیابان پردیس، بعد ازکوچه پیوند

پارک شادی فسقلی ها شهر قدس
پارک شادی فسقلی ها شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، ابتدای بلوار امام خمینی، خیابان ارشاد،

پارک شهید مدنی شهر قدس
پارک شهید مدنی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، خیابان آیت اله مدنی

پارک ولیعصر شهر قدس
پارک ولیعصر شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، به سمت میدان امام حسین، ابتدای بلوار امام حسین، بعد ازکوچه شقاقی

پیست اسکیت باغ ملی شهر قدس
پیست اسکیت باغ ملی شهر قدس
  • آدرس: شهرک ابریشم ، خیابان سی متری جمهوری اسلامی، جنب باغ ملی #شهرداری قدس
  • نشانی : شهر قدس، شهرک ابریشم ، خیابان سی متری جمهوری اسلامی، جنب باغ ملی

ثبت کسب و کار