لیست مشاغل

سالن چندمنظوره حجاب شهر قدس
سالن چندمنظوره حجاب شهر قدس
 • 02146822216
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، کوچه شاهد

سالن ورزشي البرز شهر قدس
سالن ورزشي البرز شهر قدس
 • سالن ورزشي البرز در زميني به مساحت 800 مترمربع طبقه اول و 240 مترمربع طبقه دوم مي باشد كه ساختمان اداري آن 200 مترمربع شامل(رختكن، اداري، سرويس ها، آبدارخانه) مي...
 • نشانی : شهرك كاووسيه، انتهاي خيابان طالقاني، تلفن سالن ورزشي البرز شهر قدس

سالن ورزشي بانوان شهر قدس
سالن ورزشي بانوان شهر قدس
 • سالن ورزشي بانوان در زميني به مساحت 2000 مترمربع و زير بناي 1500 مترمربع در دو طبقه شامل قسمت اداري، رختكن و سرويس بهداشتي مي باشد كه در خرداد ماه...
 • نشانی : شهر قدس، روبروی پارک آزادگان

سالن ورزشي حضرت ولیعصر (عج) شهر قدس
سالن ورزشي حضرت ولیعصر (عج) شهر قدس
 • سالن ورزشي حضرت وليعصر(عج) در سال 1374 در زميني به مساحت 1500 مترمربع و سوله اي به مساحت 1200 مترمربع و سالن چند منظوره با مساحت 500 مترمربع در دو...
 • نشانی : آدرس:ميدان وليعصر(عج)، مجتمع ورزشي حضرت وليعصر(عج)

سالن ورزشی القدیر شهر قدس
سالن ورزشی القدیر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، انتهای خیابان دلگشا

سالن ورزشی جهان پهلوان تختی شهر قدس
سالن ورزشی جهان پهلوان تختی شهر قدس
 • کاراته - ایروبیک و بوکس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، خیابان سید احمد خمینی

سالن ورزشی سیب شهر قدس
سالن ورزشی سیب شهر قدس
 • 02146825146 09900630985
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان طراوت(سیفی)
 • موبایل : 09900630985

ثبت کسب و کار