لیست مشاغل

آرایشگاه مردانه آریایی شهر قدس
آرایشگاه مردانه آریایی شهر قدس
 • 09358042132
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای خیابان کاج(دکتر شریعتی)، روبروی زمین فوتبال
 • موبایل : 09358042132

آرایشگاه مردانه آس شهر قدس
آرایشگاه مردانه آس شهر قدس
 • 09351836687
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از کوچه مسجد، روبروی بوستان شکوفه
 • موبایل : 09351836687

آرایشگاه مردانه آقای آرایشگر شهر قدس
آرایشگاه مردانه آقای آرایشگر شهر قدس
 • 09365104258 09213677927
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09365104258
 • موبایل : 09213677927

آرایشگاه مردانه آقای خاص شهر قدس
آرایشگاه مردانه آقای خاص شهر قدس
 • 09363905666
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، ابتدای بلوار مرزبانان، قبل از خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09363905666

آرایشگاه مردانه آوازه شهر قدس
آرایشگاه مردانه آوازه شهر قدس
 • 09382822072
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا، انتهای خیابان استقلال
 • موبایل : 09382822072

آرایشگاه مردانه ابراهیم شهر قدس
آرایشگاه مردانه ابراهیم شهر قدس
 • 09361310600
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از کوچه شهید موحد
 • موبایل : 09361310600

آرایشگاه مردانه اتابک شهر قدس
آرایشگاه مردانه اتابک شهر قدس
 • 09335060665
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا شمالی، انتهای خیابان شهید عزیزی
 • موبایل : 09335060665

ثبت کسب و کار