لیست مشاغل

آرایشگاه زنانه روفیا شهر قدس
آرایشگاه زنانه روفیا شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل

آرایشگاه زیبایی بانوی درخشان شهر قدس
آرایشگاه زیبایی بانوی درخشان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09334448742
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، نبش کوچه خردمند
 • موبایل : 09334448742

آرایشگاه زیبایی رویای ماهک شهر قدس
آرایشگاه زیبایی رویای ماهک شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، کوچه ابوذر

آرایشگاه سیاه و سفید شهر قدس
آرایشگاه سیاه و سفید شهر قدس
 • 09306508885
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، خیابان گودرزی جنوبی، در محدوده ی کوچه سیدقالیچی
 • موبایل : 09306508885

آرایشگاه شاپ شهر قدس
آرایشگاه شاپ شهر قدس
 • 09105920549
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از نواب صفوی، قبل ازمیدان مصلی
 • موبایل : 09105920549

آرایشگاه قصر شقایق شهر قدس
آرایشگاه قصر شقایق شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، کوچه چمران

آرایشگاه مرد خاص شهر قدس
آرایشگاه مرد خاص شهر قدس
 • 09355757395
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان مسجد، نبش کوچه سراج
 • موبایل : 09355757395

ثبت کسب و کار