لیست مشاغل

آرایشگاه بانوان آلما شهر قدس
آرایشگاه بانوان آلما شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، کوچه گلستان

آرایشگاه بانوان آنیس شهر قدس
آرایشگاه بانوان آنیس شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، انتهای سی متری شورا شمالی، بعد ازخیابان طالقانی، کوچه میثاق

آرایشگاه بانوان ارغوان شهر قدس
آرایشگاه بانوان ارغوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09120370776 09360946641
 • نشانی : شهرقدس،خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، انتهای خیابان جنت، خیابان شهیدان زنده دل، کوچه ستوده
 • موبایل : 09120370776
 • موبایل : 09360946641

آرایشگاه بانوان پانگو شهر قدس
آرایشگاه بانوان پانگو شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، کوچه مهدی احمدی، نبش کوچه حافظ

آرایشگاه بانوان شلاله شهر قدس
آرایشگاه بانوان شلاله شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، بعد از چهارراه، کوچه فروتن

آرایشگاه بانوان شهر قدس
آرایشگاه بانوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، کوچه مهدی احمدی، نبش کوچه حافظ

آرایشگاه بانوان شهر قدس
آرایشگاه بانوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09353054711
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، انتهای خیابان جنت،، آیینی
 • موبایل : 09353054711

ثبت کسب و کار