لیست مشاغل

آرایشگاه پرند شهر قدس
آرایشگاه پرند شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09380336166
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی کوچه مهدی احمدی
 • موبایل : 09380336166

آرایشگاه پگاه شهر قدس
آرایشگاه پگاه شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، خیابان بهاران، بعد از خیابان امام علی، در محدوده ی کوچه بهار هفتم

آرایشگاه تو و من شهر قدس
آرایشگاه تو و من شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09123453908
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل
 • موبایل : 09123453908

آرایشگاه داماد شهر قدس
آرایشگاه داماد شهر قدس
 • 09339209603
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل
 • موبایل : 09339209603

آرایشگاه دویار شهر قدس
آرایشگاه دویار شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09123233140 09383233140
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، کوچه میرزایی
 • موبایل : 09123233140
 • موبایل : 09383233140

آرایشگاه راسپینا شهر قدس
آرایشگاه راسپینا شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09192038439
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، به سمت مصلی، خیابان طراوت
 • موبایل : 09192038439

آرایشگاه رویا شهر قدس
آرایشگاه رویا شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، بعد ازبوستان معلم، کوچه رمضانی

ثبت کسب و کار