لیست مشاغل

آرایشگاه بانوان شهر قدس
آرایشگاه بانوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان، نبش کوچه باهنر

آرایشگاه بانوان شهره شهر شهر قدس
آرایشگاه بانوان شهره شهر شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، در محدوده ی کوچه قلم

آرایشگاه بانوان صبوره شهر قدس
آرایشگاه بانوان صبوره شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان دانش آموز، نبش کوچه دانش آموز پنجم

آرایشگاه بانوان قصرنگین شهر قدس
آرایشگاه بانوان قصرنگین شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 02146810496 09379626504
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، نبش کوچه آیت اله صدوقی
 • موبایل : 09379626504

آرایشگاه بانوان گل آرا شهر قدس
آرایشگاه بانوان گل آرا شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خ گودرزی شمالی، کوچه شهید رمضانی

آرایشگاه بانوان هستی شهر قدس
آرایشگاه بانوان هستی شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان، کوچه آزادی

آرایشگاه پارامیس بانوان شهر قدس
آرایشگاه پارامیس بانوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09378492737
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، کوچه نوری سوم
 • موبایل : 09378492737

ثبت کسب و کار