لیست مشاغل

تعمیرگاه موبایل شهر قدس
تعمیرگاه موبایل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، در محدوده ی بازار امام رضا

تعمیرگاه موبایل پارسیان شهر قدس
تعمیرگاه موبایل پارسیان شهر قدس
 • 02146847966 09192967321 09353874018
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09192967321
 • موبایل : 09353874018

تکنو موبایل شهر قدس
تکنو موبایل شهر قدس
 • 02146881308
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه مفتح، قبل ازکوچه شهید خزلی

خدمات اینترنتی پارسیان شهر قدس
خدمات اینترنتی پارسیان شهر قدس
 • 02146817651
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان شهیدعالمی، خیابان جانبازان

خدمات فنی مهندسی و خدمات کامپیوتری شهر قدس
خدمات فنی مهندسی و خدمات کامپیوتری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان، خیابان شهیدان باقری

خدمات کامپیوتر شهاب شهر قدس
خدمات کامپیوتر شهاب شهر قدس
 • 09351836701
 • نشانی : شهرقدس،خیابان 45 متری انقلاب، بعد ازمیدان قدس (سابق)، انتهای خیابان خاکسار، در محدوده ی خیابان خیبر
 • موبایل : 09351836701

خدمات کامپیوتر و موبایل مدرن شهر قدس
خدمات کامپیوتر و موبایل مدرن شهر قدس
 • 09389502260
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان، قبل از کوچه آزادی
 • موبایل : 09389502260