لیست مشاغل

آغاز رایانه- خدمات کامپیوتری شهر قدس
آغاز رایانه- خدمات کامپیوتری شهر قدس
 • 09355318189
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، کوچه شهید مرتضوی
 • موبایل : 09355318189

آغاز رایانه- خدمات کامپیوتری شهر قدس
آغاز رایانه- خدمات کامپیوتری شهر قدس
 • 09355318189
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، انتهای خیابان نفت
 • موبایل : 09355318189

آموزشگاه فنی حرفه ای کامپیوتر و حسابداری سناء شهر قدس
آموزشگاه فنی حرفه ای کامپیوتر و حسابداری سناء شهر قدس
 • 02146847347 09361669333
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، قبل ازکوچه رسالت
 • موبایل : 09361669333

آموزشگاه کامپیوتر پویارایانه شهر قدس
آموزشگاه کامپیوتر پویارایانه شهر قدس
 • 02146822254
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، روبروی کوچه مسجدجامع

آموزشگاه کامپیوتر قربانی شهر قدس
آموزشگاه کامپیوتر قربانی شهر قدس
 • 02146868602
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع غربی

آموزشگاه کامپیوتری متین رایانه شهر قدس
آموزشگاه کامپیوتری متین رایانه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، نبش خیابان آیت اله مدنی، مجتمع مصلی

آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
 • کامپیوتر مراقبت - زیبایی - کامپیوتر 02146820383 02146854936
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، انتهای کوچه 12 فروردین

ثبت کسب و کار