لیست مشاغل

اران سیستم - کامپیوتر و لپ تاپ شهر قدس
اران سیستم - کامپیوتر و لپ تاپ شهر قدس
 • 02146833733 09306480149
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، قبل از کوچه شهید رجایی
 • موبایل : 09306480149

اورژانس موبایل شهر قدس
اورژانس موبایل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی

اورژانس موبایل شهر قدس
اورژانس موبایل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، نبش کوچه وفا

بازرگانی ویتل- واردکننده قطعات موبایل شهر قدس
بازرگانی ویتل- واردکننده قطعات موبایل شهر قدس
 • 02146867499
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع شمالی

پارس موبایل شهر قدس
پارس موبایل شهر قدس
 • 09124872348 09307909098
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، قبل ازایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09124872348
 • موبایل : 09307909098

پارس همراه شهر قدس
پارس همراه شهر قدس
 • 02146840779
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، نبش کوچه ارشاد

پاسارگاد کامپیوتر شهر قدس
پاسارگاد کامپیوتر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان

ثبت کسب و کار