لیست مشاغل

آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
 • کامپیوتر مراقبت - زیبایی - کامپیوتر 02146820383 02146854936
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، انتهای کوچه 12 فروردین

اران سیستم - کامپیوتر و لپ تاپ شهر قدس
اران سیستم - کامپیوتر و لپ تاپ شهر قدس
 • 02146833733 09306480149
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، قبل از کوچه شهید رجایی
 • موبایل : 09306480149

اورژانس موبایل شهر قدس
اورژانس موبایل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی

اورژانس موبایل شهر قدس
اورژانس موبایل شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، نبش کوچه وفا

بازرگانی ویتل- واردکننده قطعات موبایل شهر قدس
بازرگانی ویتل- واردکننده قطعات موبایل شهر قدس
 • 02146867499
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع شمالی

پارس موبایل شهر قدس
پارس موبایل شهر قدس
 • 09124872348 09307909098
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، قبل ازایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09124872348
 • موبایل : 09307909098

پارس همراه شهر قدس
پارس همراه شهر قدس
 • 02146840779
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، نبش کوچه ارشاد