لیست مشاغل

✅  نرگس جعفری  داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
✅ نرگس جعفری داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
  • ✅ داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت...
  • نشانی : شهرقدس

✅  نوروز چوبدار  داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
✅ نوروز چوبدار داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
  • ✅ داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت...
  • نشانی : شهرقدس