لیست مشاغل

بانک انصار شهر قدس
بانک انصار شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر

بانک پارسیان شعبه شهر قدس
بانک پارسیان شعبه شهر قدس
  • شماره تلفن بانک پارسیان شهر قدس آدرس: تهران، شهرقدس، خیابان انقلاب، نبش خیابان کشاورز، پلاک 358 تلفن:46888644 , 46889990-4 - 021 نمابر: 46888643
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ساختمان رزآبی

بانک پاسارگاد شهر قدس
بانک پاسارگاد شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، نبش کوچه توحید

بانک پست بانک ایران شهر قدس
بانک پست بانک ایران شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، کوچه 12 فروردین

بانک تجارت شعبه شهر قدس کد 782
بانک تجارت شعبه شهر قدس کد 782
  • تلفن بانک تجارت شهر قدس 46842645 تلفن 46842646 کد پستی:3751831148
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از شهرداری، ساختمان کوه نور

بانک توسعه تعاون شهر قدس
بانک توسعه تعاون شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، نبش کوچه صبا

بانک رفاه کارگران  شهر قدس
بانک رفاه کارگران شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان مصلی،

ثبت کسب و کار