لیست مشاغل

مصالح ساختمانی اسماعیلی شهر قدس
مصالح ساختمانی اسماعیلی شهر قدس
 • 09122610679
 • نشانی : شهرقدس، انتهای سی متری شورا شمالی، ابتدای خیابان طالقانی
 • موبایل : 09122610679

مصالح ساختمانی بهداشتی لشگری شهر قدس
مصالح ساختمانی بهداشتی لشگری شهر قدس
 • 09362017593 09309020055
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09362017593
 • موبایل : 09309020055

مصالح ساختمانی بیک ایمان وردی شهر قدس
مصالح ساختمانی بیک ایمان وردی شهر قدس
 • 09125851833
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه شهید خاکسار، قبل ازکوچه شهید بهتویی
 • موبایل : 09125851833

مصالح ساختمانی بیگدلی شهر قدس
مصالح ساختمانی بیگدلی شهر قدس
 • 09125684367 09358529944
 • نشانی : شهرقدس، انتهای سی متری شورا شمالی، بعد ازخیابان طالقانی، کوچه میثاق
 • موبایل : 09125684367
 • موبایل : 09358529944

مصالح ساختمانی پورعلی شهر قدس
مصالح ساختمانی پورعلی شهر قدس
 • 09121626079
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان، بعد ازپارک ابن سینا
 • موبایل : 09121626079

مصالح ساختمانی جعفری نژاد شهر قدس
مصالح ساختمانی جعفری نژاد شهر قدس
 • 09126456606
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد ازخیابان هجرت ششم
 • موبایل : 09126456606

مصالح ساختمانی حمزه خانی شهر قدس
مصالح ساختمانی حمزه خانی شهر قدس
 • 02146845560 09125485743 09306450091
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی کوچه شاهقلی
 • موبایل : 09125485743
 • موبایل : 09306450091

ثبت کسب و کار