لیست مشاغل

ابزار ایران پرند شهر قدس
ابزار ایران پرند شهر قدس
 • 02146820530
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی

ابزار برقی آزادی شهر قدس
ابزار برقی آزادی شهر قدس
 • 02146865164 09121874193 09361583783
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی
 • موبایل : 09121874193
 • موبایل : 09361583783

ابزار سرتیپی شهر قدس
ابزار سرتیپی شهر قدس
 • 02146071676 02146071677 09191274126
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09191274126

ابزار صنعتی بلبرینگ موسوی شهر قدس
ابزار صنعتی بلبرینگ موسوی شهر قدس
 • 02146822335
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی پارک آزادگان

ابزار صنعتی طبرستان شهر قدس
ابزار صنعتی طبرستان شهر قدس
 • 09128728793 09190337728
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم
 • موبایل : 09128728793
 • موبایل : 09190337728

ابزار صنعتی قائم شهر قدس
ابزار صنعتی قائم شهر قدس
 • 02146827480 09125661344
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم، نبش خیابان دهقان
 • موبایل : 09125661344

ابزار صنعتی کیوان شهر قدس
ابزار صنعتی کیوان شهر قدس
 • 02146804909 02146804996 02146804854
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر، قبل ازپارکینگ ابوالفضل

ثبت کسب و کار