لیست مشاغل

الکتریکی امیر شهر قدس
الکتریکی امیر شهر قدس
 • 09125506057
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، کوچه میرزایی
 • موبایل : 09125506057

الکتریکی امیر شهر قدس
الکتریکی امیر شهر قدس
 • 09393939558
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی پایگاه مقاومت بسیج
 • موبایل : 09393939558

الکتریکی امیرعلی شهر قدس
الکتریکی امیرعلی شهر قدس
 • 02146874111 09125661151 09371975857
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، نبش کوچه نیرو هوایی
 • موبایل : 09125661151
 • موبایل : 09371975857

الکتریکی بهنام شهر قدس
الکتریکی بهنام شهر قدس
 • 09352901242 09372196388
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان بهاران، نبش کوچه بهار یکم
 • موبایل : 09352901242
 • موبایل : 09372196388

الکتریکی پارس شهر قدس
الکتریکی پارس شهر قدس
 • 02146870197
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، ابتدای خیابان صیاد شیرازی، قبل ازشهید علی خزلی، در محدوده ی کوچه گلزار سوم

الکتریکی پارس شهر قدس
الکتریکی پارس شهر قدس
 • 02146801566 09363581677
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، در محدوده ی بازار امام رضا
 • موبایل : 09363581677

الکتریکی پدیده شهر قدس
الکتریکی پدیده شهر قدس
 • 09352930793 09128358131
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09352930793
 • موبایل : 09128358131

ثبت کسب و کار