لیست مشاغل

الکتریکی شهر قدس
الکتریکی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، سی متری شورا شمالی، ابتدای خیابان شهید عزیزی

الکتریکی آریا شهر قدس
الکتریکی آریا شهر قدس
 • 09196641167
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، در محدوده ی کوچه گل نرگس
 • موبایل : 09196641167

الکتریکی آقاجانی شهر قدس
الکتریکی آقاجانی شهر قدس
 • 02146885621 09124494485 09125643686
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از کوچه شهید موحد
 • موبایل : 09124494485
 • موبایل : 09125643686

الکتریکی ابیسون شهر قدس
الکتریکی ابیسون شهر قدس
 • 02146894927 09376080066
 • نشانی : شهرقدس، خیابان جمهوری، ابتدای خیابان تولیدگران
 • موبایل : 09376080066

الکتریکی افق شهر قدس
الکتریکی افق شهر قدس
 • 02146815319 09125626315 09354127018
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی کوچه بلبل
 • موبایل : 09125626315
 • موبایل : 09354127018

الکتریکی امام رضا شهر قدس
الکتریکی امام رضا شهر قدس
 • 02146825251 09372325993
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان صاحب الزمان
 • موبایل : 09372325993

الکتریکی امید شهر قدس
الکتریکی امید شهر قدس
 • 02146891284 09207219634
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از کوچه مسجد
 • موبایل : 09207219634

ثبت کسب و کار