لیست مشاغل

الکتریکی تابان شهر قدس
الکتریکی تابان شهر قدس
 • 02146823744 09356565641
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی پاساژ میلاد
 • موبایل : 09356565641

الکتریکی حامد شهر قدس
الکتریکی حامد شهر قدس
 • 02146823672 09122759890
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از کوچه شهید جهانگیری
 • موبایل : 09122759890

الکتریکی حسین شهر قدس
الکتریکی حسین شهر قدس
 • 02146842533 09123399342
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، ابتدای خیابان مالک اشتر
 • موبایل : 09123399342

الکتریکی حصاری شهر قدس
الکتریکی حصاری شهر قدس
 • 09353758107
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان سجاد
 • موبایل : 09353758107

الکتریکی خیام شهر قدس
الکتریکی خیام شهر قدس
 • 09128059300 09195790330
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان شهید مفتح، در محدوده ی کوچه شهید خزلی
 • موبایل : 09128059300
 • موبایل : 09195790330

الکتریکی رحمت زندی شهر قدس
الکتریکی رحمت زندی شهر قدس
 • 09354304532 09124977680 09190688775
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، قبل از خیابان استقلال، روبروی کوچه هدایت
 • موبایل : 09354304532
 • موبایل : 09124977680
 • موبایل : 09190688775

الکتریکی رضا شهر قدس
الکتریکی رضا شهر قدس
 • 02146078482 09190419964
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از میدان بهاران، روبروی کوچه نور
 • موبایل : 09190419964

ثبت کسب و کار