لیست مشاغل

الکتریکی گلشید شهر قدس
الکتریکی گلشید شهر قدس
 • 02146898791 09121973193
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان مسجد
 • موبایل : 09121973193

الکتریکی محمد شهر قدس
الکتریکی محمد شهر قدس
 • 09128685909 09358759745
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، روبروی کوچه ارکیده
 • موبایل : 09128685909
 • موبایل : 09358759745

الکتریکی محمد شهر قدس
الکتریکی محمد شهر قدس
 • 02146895794 09362493722
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، انتهای خیابان شهید عالمی، نبش کوچه عزیززاده
 • موبایل : 09362493722

الکتریکی مصطفی علوی شهر قدس
الکتریکی مصطفی علوی شهر قدس
 • 09198574642 09195283497
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، روبروی کوچه جعفریان
 • موبایل : 09198574642
 • موبایل : 09195283497

الکتریکی مصلا- میثم شهر قدس
الکتریکی مصلا- میثم شهر قدس
 • 02146821091 09126601986
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، نبش مصلی و مفتح
 • موبایل : 09126601986

الکتریکی مهدی شهر قدس
الکتریکی مهدی شهر قدس
 • 09123630345
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد
 • موبایل : 09123630345

الکتریکی مهدی شهر قدس
الکتریکی مهدی شهر قدس
 • 09124388908
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از میدان بهاران، نبش خیابان سلحشوران
 • موبایل : 09124388908