لیست مشاغل

الکتریکی ضرابی شهر قدس
الکتریکی ضرابی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، ابتدای خیابان قناری

الکتریکی علیزاده شهر قدس
الکتریکی علیزاده شهر قدس
 • 09356413664
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی هجرت یکم
 • موبایل : 09356413664

الکتریکی فنی مهندسی برق سرتیپی شهر قدس
الکتریکی فنی مهندسی برق سرتیپی شهر قدس
 • 09126752024 09196030742
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، قبل ازکوچه صاحب الزمان، در محدوده ی کوچه رسالت
 • موبایل : 09126752024
 • موبایل : 09196030742

الکتریکی قصرنور شهر قدس
الکتریکی قصرنور شهر قدس
 • 02146858571 09191616296
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان کاج(دکتر شریعتی)
 • موبایل : 09191616296

الکتریکی قصرنور شهر قدس
الکتریکی قصرنور شهر قدس
 • 09125707183
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، ابتدای کوچه مهدیه
 • موبایل : 09125707183

الکتریکی کاج شهر قدس
الکتریکی کاج شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، نبش کوچه شهید مرتضوی

الکتریکی کامیار شهر قدس
الکتریکی کامیار شهر قدس
 • 02146871145 09122489005
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه بلبل
 • موبایل : 09122489005

ثبت کسب و کار