لیست مشاغل

الکتریکی رضا شهر قدس
الکتریکی رضا شهر قدس
 • 02146078482 09190419964
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از میدان بهاران، روبروی کوچه نور
 • موبایل : 09190419964

الکتریکی رضا شهر قدس
الکتریکی رضا شهر قدس
 • فروش انواع لوازمات الکتریکی و روشنایی
 • موبایل : 09122626301
 • نشانی : شهر قدس.خ امام سجاد.بین بهمن اول و دوم

الکتریکی روشن شهر قدس
الکتریکی روشن شهر قدس
 • 02146820804 09121973955 09123350900
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان صاحب الزمان
 • موبایل : 09121973955
 • موبایل : 09123350900

الکتریکی سپهر شهر قدس
الکتریکی سپهر شهر قدس
 • 09127655882
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای خیابان کاج(دکتر شریعتی)
 • موبایل : 09127655882

الکتریکی شب تاب شهر قدس
الکتریکی شب تاب شهر قدس
 • 09194728061
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، انتهای خیابان نفت
 • موبایل : 09194728061

الکتریکی شهر قدس
الکتریکی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، خیابان ابریشم، قبل از خیابان مهستان

الکتریکی شهر قدس
الکتریکی شهر قدس
 • 02146898651 09125626586
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، بعد از چهارراه، در محدوده ی کوچه فضل
 • موبایل : 09125626586

ثبت کسب و کار