لیست مشاغل

اتوماسیون صنعتی کاسپین شهر قدس
اتوماسیون صنعتی کاسپین شهر قدس
  • 02146844752 09125025515
  • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
  • موبایل : 09125025515

استارت و دینام مقدم  شهر قدس
استارت و دینام مقدم شهر قدس
  • 02146820578 09123031701
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین
  • موبایل : 09123031701

الکترو آستا- برق صنعتی  شهر قدس
الکترو آستا- برق صنعتی شهر قدس
  • 02146820009 09125612124
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم، نبش خیابان دهقان
  • موبایل : 09125612124

الکترو احسان شهر قدس
الکترو احسان شهر قدس
  • 02146857992
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی خیابان آزادگان

الکترو اربابی شهر قدس
الکترو اربابی شهر قدس
  • 09121401763 09372810724
  • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی، قبل از اداره برق
  • موبایل : 09121401763
  • موبایل : 09372810724

الکترو اکتیو شهر قدس
الکترو اکتیو شهر قدس
  • 09121502289
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا
  • موبایل : 09121502289

الکترو تاپ شهر قدس
الکترو تاپ شهر قدس
  • 09125643679
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم
  • موبایل : 09125643679

ثبت کسب و کار