لیست مشاغل

اتوماسیون صنعتی کاسپین شهر قدس
اتوماسیون صنعتی کاسپین شهر قدس
 • 02146844752 09125025515
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09125025515

استارت و دینام مقدم شهر قدس
استارت و دینام مقدم شهر قدس
 • 02146820578 09123031701
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین
 • موبایل : 09123031701

الکترو آستا- برق صنعتی شهر قدس
الکترو آستا- برق صنعتی شهر قدس
 • 02146820009 09125612124
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی صنعت چهارم، نبش خیابان دهقان
 • موبایل : 09125612124

الکترو احسان شهر قدس
الکترو احسان شهر قدس
 • 02146857992
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی خیابان آزادگان

الکترو اربابی شهر قدس
الکترو اربابی شهر قدس
 • 09121401763 09372810724
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی، قبل از اداره برق
 • موبایل : 09121401763
 • موبایل : 09372810724

الکترو اکتیو شهر قدس
الکترو اکتیو شهر قدس
 • 09121502289
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا
 • موبایل : 09121502289

الکترو تاپ شهر قدس
الکترو تاپ شهر قدس
 • 09125643679
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم
 • موبایل : 09125643679

ثبت کسب و کار