لیست مشاغل

ابزار یوسفی شهر قدس
ابزار یوسفی شهر قدس
 • 02146074934 09197936477 09124588212
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم
 • موبایل : 09197936477
 • موبایل : 09124588212

ابزارآلات توسن شهر قدس
ابزارآلات توسن شهر قدس
 • 02146803793 09126943096 09123867468
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان، نبش کوچه میرمحمدعلی
 • موبایل : 09126943096
 • موبایل : 09123867468

ابزارآلات و فروشگاه لوازم بهداشتی هادی وند شهر قدس
ابزارآلات و فروشگاه لوازم بهداشتی هادی وند شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از خیابان واحد

ابزارآلات و مصالح بهداشتی جهانگیر وحدانی شهر قدس
ابزارآلات و مصالح بهداشتی جهانگیر وحدانی شهر قدس
 • 02146826531 09122605577
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، ابتدای خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09122605577

ابزارسرای بختیاری شهر قدس
ابزارسرای بختیاری شهر قدس
 • 09126601242
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، ابتدای خیابان قدس، در محدوده ی کوچه صحرا
 • موبایل : 09126601242

ابزارصنعتی ملل شهر قدس
ابزارصنعتی ملل شهر قدس
 • 09394562100 09120231033
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09394562100
 • موبایل : 09120231033

اتوماسیون برق صنعتی دلتا صنعت قدس شهر قدس
اتوماسیون برق صنعتی دلتا صنعت قدس شهر قدس
 • 02146874373 09125642987
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09125642987

ثبت کسب و کار