لیست مشاغل

هیدرولیک حامد شهر قدس
هیدرولیک حامد شهر قدس
  • تعمیر جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک 09388308351
  • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه
  • موبایل : 09388308351

یراق آلات کابینت چوبی و فلزی شهر قدس
یراق آلات کابینت چوبی و فلزی شهر قدس
  • تمامی خدمات MDF و PDF 02146883083 09351868501
  • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
  • موبایل : 09351868501

یکتا شلنگ شهر قدس
یکتا شلنگ شهر قدس
  • 02146071520 02146071521 09122360623
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت سوم
  • موبایل : 09122360623

ثبت کسب و کار