لیست مشاغل

نمایندگی مرکزی - تعمیرات آبگرمکن - جارو برقی وبخاری شهر قدس
نمایندگی مرکزی - تعمیرات آبگرمکن - جارو برقی وبخاری شهر قدس
 • 02146833888 09363606925
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی هجرت یکم
 • موبایل : 09363606925

نمایندگی و کالای برق عظیمی شهر قدس
نمایندگی و کالای برق عظیمی شهر قدس
 • 02146812191 09126596304 09394077094
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، قبل از کوچه شهید رجایی
 • موبایل : 09126596304
 • موبایل : 09394077094

نوار لبه PVCاسترانگ شهر قدس
نوار لبه PVCاسترانگ شهر قدس
 • 09127657769
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، 30 متری شورا، ابتدای خیابان نسترن
 • موبایل : 09127657769

نیرو بران- برق صنعتی شهر قدس
نیرو بران- برق صنعتی شهر قدس
 • 02146830575
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از شهرداری، ساختمان کوه نور

هود کابینت میثاق شهر قدس
هود کابینت میثاق شهر قدس
 • 09102060613 09122659023
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، نبش کوچه جوانه
 • موبایل : 09102060613
 • موبایل : 09122659023

هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
 • 02146075712 02146075711 09123102699
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09123102699

هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
 • 02146071087 02146071089
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم

ثبت کسب و کار