لیست مشاغل

مصالح ساختمانی موسی شهر قدس
مصالح ساختمانی موسی شهر قدس
 • 02146820529 09125149188
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09125149188

مصالح فروشی و پلاستوفوم ویلا شهر قدس
مصالح فروشی و پلاستوفوم ویلا شهر قدس
 • 09125848747 09199928984
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09125848747
 • موبایل : 09199928984

معماری و دکوراسیون آزران دکور شهر قدس
معماری و دکوراسیون آزران دکور شهر قدس
 • 09124965185 09122778537 09125601265
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان دانش آموز، در محدوده ی کوچه علی حسینی
 • موبایل : 09124965185
 • موبایل : 09122778537
 • موبایل : 09125601265

معماری و دکوراسیون داخلی رویال شهر قدس
معماری و دکوراسیون داخلی رویال شهر قدس
 • نقاشی ساختمان - بلکا -کاغذ دیواری و ... 02146812467 09365772265 09352109450
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه مهدی احمدی
 • موبایل : 09365772265
 • موبایل : 09352109450

معماری و دکوراسیون کارینو شهر قدس
معماری و دکوراسیون کارینو شهر قدس
 • 02146844325 09124965185
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان دانش آموز، قبل از کوچه علی حسینی
 • موبایل : 09124965185

مکانیکی و برق انژکتور اهورا شهر قدس
مکانیکی و برق انژکتور اهورا شهر قدس
 • 09351902427
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
 • موبایل : 09351902427

ملزومات برق صنعتی الکترو دهقان شهر قدس
ملزومات برق صنعتی الکترو دهقان شهر قدس
 • 02146074749 09122380975
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم
 • موبایل : 09122380975

ثبت کسب و کار