لیست مشاغل

آموزشگاه رانندگی عبدالملکی
آموزشگاه رانندگی عبدالملکی
 • آموزش رانندگی برای افراد دارای گواهینامه و بدون گواهینامه و صدور گواهینامه
 • نشانی : شهرقدس بلوار 45 متری کوچه دهقان پ no

آموزشگاه رانندگی قدس شهر قدس
آموزشگاه رانندگی قدس شهر قدس
 • 02146816002 02146816003
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، کوچه دکترحسابی

آموزشگاه رانندگی قدس شهر قدس
آموزشگاه رانندگی قدس شهر قدس
 • 02146858480 02146816002 02146816003
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، در محدوده ی کوچه خشکباری

آموزشگاه زبان انگلیسی گفتمان شهر قدس
آموزشگاه زبان انگلیسی گفتمان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از پاساژ گلستان

آموزشگاه زبان گفتمان
آموزشگاه زبان گفتمان
 • دو جلسه بعد از حضور در کلاس در صورت رضایت می توانید ثبت نام کنید ما به خود وخدماتمون ایمان داریم
 • نشانی : تهران شهر قدس خیابان طالقانی ساختمان پدر طبقه دوم
 • موبایل : 09307272115

آموزشگاه زبانهای خارجی دخترانه آئین مهرورزی شهر قدس
آموزشگاه زبانهای خارجی دخترانه آئین مهرورزی شهر قدس
 • 02146818491 09367427985
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان شهید فصیحی، میدان نبوت
 • موبایل : 09367427985

آموزشگاه زیبایی بانو پاژنگ شهر قدس
آموزشگاه زیبایی بانو پاژنگ شهر قدس
 • 02146829174
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی