لیست مشاغل

آموزشگاه زبانهای خارجی دخترانه آئین مهرورزی شهر قدس
آموزشگاه زبانهای خارجی دخترانه آئین مهرورزی شهر قدس
 • 02146818491 09367427985
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان شهید فصیحی، میدان نبوت
 • موبایل : 09367427985

آموزشگاه زیبایی بانو پاژنگ شهر قدس
آموزشگاه زیبایی بانو پاژنگ شهر قدس
 • 02146829174
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

آموزشگاه علمی آزاد - برهان راه دانش شهر قدس
آموزشگاه علمی آزاد - برهان راه دانش شهر قدس
 • 02146890801
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، کوچه آبان یکم

آموزشگاه فنی حرفه ای آتنا فر شهر قدس
آموزشگاه فنی حرفه ای آتنا فر شهر قدس
 • 02146847398 09126863640
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، نبش خیابان دانش آموز
 • موبایل : 09126863640

آموزشگاه فنی حرفه ای آتنافر شهر قدس
آموزشگاه فنی حرفه ای آتنافر شهر قدس
 • آموزش خیاطی 02146852180
 • نشانی : شهرقدس، ابتدای بلوار امام خمینی، خیابان ارشاد، نبش کوچه ارشاد دوم

آموزشگاه فنی حرفه ای کامپیوتر و حسابداری سناء شهر قدس
آموزشگاه فنی حرفه ای کامپیوتر و حسابداری سناء شهر قدس
 • 02146847347 09361669333
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، قبل ازکوچه رسالت
 • موبایل : 09361669333

آموزشگاه کامپیوتر پویارایانه شهر قدس
آموزشگاه کامپیوتر پویارایانه شهر قدس
 • 02146822254
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، روبروی کوچه مسجدجامع

ثبت کسب و کار