لیست مشاغل

آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
آموزشگاه گودرزیان شهر قدس
 • کامپیوتر مراقبت - زیبایی - کامپیوتر 02146820383 02146854936
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان آزادی، روبروی بسیج، انتهای کوچه 12 فروردین

آموزشگاه مادر تخصصی حسابداری خبره شهر قدس
آموزشگاه مادر تخصصی حسابداری خبره شهر قدس
 • 02146842080 02146882800
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع غربی

آموزشگاه ماهان خودرو - فنی حرفه ای کاردانش شهر قدس
آموزشگاه ماهان خودرو - فنی حرفه ای کاردانش شهر قدس
 • 02146835769 02146865145 09199925602
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)
 • موبایل : 09199925602

آموزشگاه مراقبت زیبایی بیور شهر قدس
آموزشگاه مراقبت زیبایی بیور شهر قدس
 • 02146804918 09122686956
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی
 • موبایل : 09122686956

آموزشگاه مراقبت و زیبایی هنربانو شهر قدس
آموزشگاه مراقبت و زیبایی هنربانو شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، کوچه کیان

آموزشگاه موسیقی می فا (شیدا) شهر قدس
آموزشگاه موسیقی می فا (شیدا) شهر قدس
 • مرکز موسیقی تخصصی در شهرقدس با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 02146843219 02146844331 02146841870 میفا
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی

آموزشگاه نقاشی شهر قدس
آموزشگاه نقاشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان شهید جعفری، قبل ازکوچه شبنم