لیست مشاغل

باربری وطن بار غرب شهر قدس
باربری وطن بار غرب شهر قدس
 • وانت، نیسان و خاور 02146834470 09122609028
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش نصرت اله صبوری
 • موبایل : 09122609028

مشاور املاک داودی شهر قدس
مشاور املاک داودی شهر قدس
 • 02146831404 09399164783
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش نصرت اله صبوری
 • موبایل : 09399164783

املاک صنعتی گلبرگ شهر قدس
املاک صنعتی گلبرگ شهر قدس
 • 09122030205
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، نبش خیابان گلبرگ شمالی
 • موبایل : 09122030205

مشاور املاک ویلا شهر قدس
مشاور املاک ویلا شهر قدس
 • 02146890714 09126759732
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا
 • موبایل : 09126759732

مشاور املاک نبوی شهر قدس
مشاور املاک نبوی شهر قدس
 • 02146857666
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

کلانتری 13 ابریشم شهر قدس
کلانتری 13 ابریشم شهر قدس
 • فرماندهی انتظامی
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

مشاور املاک آرین شهر قدس
مشاور املاک آرین شهر قدس
 • 02146818748 09192610570
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا
 • موبایل : 09192610570