لیست مشاغل

ایستگاه تاکسی امامزاده شهر قدس
ایستگاه تاکسی امامزاده شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع جنوبی

ایستگاه تاکسی شهر قدس
ایستگاه تاکسی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)

ایستگاه تاکسی شهر قدس
ایستگاه تاکسی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای بلوار شهید اصغری، در محدوده ی خیابان فرنان

ایستگاه تاکسی شهر قدس
ایستگاه تاکسی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، قبل ازمیدان، نبش خیابان شهید جعفری

ایستگاه تاکسی عمارت شهر قدس
ایستگاه تاکسی عمارت شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، ابتدای خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، قبل ازاداره مخابرات

ایستگاه تاکسی عمارت شهر قدس
ایستگاه تاکسی عمارت شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، کوچه کنار ایستگاه تاکسی

ایستگاه تاکسی کرج شهر قدس
ایستگاه تاکسی کرج شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب

ثبت کسب و کار