لیست مشاغل

هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک ایرانیان شهر قدس
 • 02146075712 02146075711 09123102699
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی ساختمان رزآبی
 • موبایل : 09123102699

هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
هیدرولیک پونوماتیک مطلق شهر قدس
 • 02146071087 02146071089
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از صنعت چهارم

هیدرولیک حامد شهر قدس
هیدرولیک حامد شهر قدس
 • تعمیر جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک 09388308351
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه
 • موبایل : 09388308351

واشربری قدس شهر قدس
واشربری قدس شهر قدس
 • 09121615239
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، خیابان آیت اله مدنی
 • موبایل : 09121615239