لیست مشاغل

تالار و مجموعه اداری دیپلمات شهر قدس
تالار و مجموعه اداری دیپلمات شهر قدس
  • 02146888277 02146888278 02146888279
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

ساختمان ابن سینا شهر قدس
ساختمان ابن سینا شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، در محدوده ی بیمارستان 12 بهمن

ساختمان اداری مهتاب شهر قدس
ساختمان اداری مهتاب شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان جمهوری، خیابان تولیدگران، بعد از خیابان نشاط

ساختمان اداری نارنج شهر قدس
ساختمان اداری نارنج شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان جمهوری، خیابان تولیدگران، بعد از خیابان نشاط

ساختمان پارسیان شهر قدس
ساختمان پارسیان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، نبش کوچه مهدیه

ساختمان پدیده شهر قدس
ساختمان پدیده شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

ساختمان پویان شهر قدس
ساختمان پویان شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ضلع غربی

ثبت کسب و کار