لیست مشاغل

ارزانسرای پوشاک پوشینه شهر قدس
ارزانسرای پوشاک پوشینه شهر قدس
 • فروشگاه 10 هزارتومانی
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی

ارزانسرای پوشاک خراسان شهر قدس
ارزانسرای پوشاک خراسان شهر قدس
 • 02146843990 09127988753 09215988753
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، کوچه مدرسه
 • موبایل : 09127988753
 • موبایل : 09215988753

ارزانسرای پوشاک زنانه آذربایجان شهر قدس
ارزانسرای پوشاک زنانه آذربایجان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از مجتمع پدر

ارزانسرای پوشاک زنانه ملودی شهر قدس
ارزانسرای پوشاک زنانه ملودی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی کوچه حسینی

ارزانسرای پوشاک زنانه و دخترانه آوینا شهر قدس
ارزانسرای پوشاک زنانه و دخترانه آوینا شهر قدس
 • 09387879716
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان کاج(دکتر شریعتی)
 • موبایل : 09387879716

ارزانسرای پوشاک هدیه شهر قدس
ارزانسرای پوشاک هدیه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، نبش کوچه مهدیه

ارزانسرای پوشاک همتی شهر قدس
ارزانسرای پوشاک همتی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازدارالقرآن، کوچه سرهنگ فرد

ثبت کسب و کار