لیست مشاغل

بورس لباس زیر زنانه ترنم شهر قدس
بورس لباس زیر زنانه ترنم شهر قدس
 • 02146868396 09359462966
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی
 • موبایل : 09359462966

پارچه خرازی و لوازم آرایشی شهر قدس
پارچه خرازی و لوازم آرایشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای سی متری شورا شمالی، انتهای خیابان طالقانی، خیابان امام علی، بعد ازکوچه بصیرت

پارچه سرا شادپوش شهر قدس
پارچه سرا شادپوش شهر قدس
 • 02146881517 09324109575 09198048010
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، کوچه مهدیه، در محدوده ی کوچه محمدتقی بهار
 • موبایل : 09324109575
 • موبایل : 09198048010

پارچه سرای اسدی شهر قدس
پارچه سرای اسدی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از پاساژ گلستان

پارچه سرای امیر شهر قدس
پارچه سرای امیر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، در محدوده ی ساختمان پزشکان مهر

پارچه سرای پدیده شهر قدس
پارچه سرای پدیده شهر قدس
 • 02146853545 09352808822
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 30 متری شورای شمالی، ابتدای بلوار مرزبانان، قبل از خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09352808822

پارچه سرای دی تو دی شهر قدس
پارچه سرای دی تو دی شهر قدس
 • 09122752365
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید عالمی، در محدوده ی کوچه مهدیه
 • موبایل : 09122752365