لیست مشاغل

پارچه سرای نفیس شهر قدس
پارچه سرای نفیس شهر قدس
 • پارچه سرای نفیس شهر قدس از بهترین و کامل ترین مجموعه های پارچه در شهر قدس می باشد. برای ارتباط با این فروشگاه می توانید از شماره های زیر استفاده...
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از فروردین یکم
 • موبایل : 09357196985

پارچه سرای ونوس شهر قدس
پارچه سرای ونوس شهر قدس
 • 09125960259
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، قبل از بانک مسکن
 • موبایل : 09125960259

پارچه سرای یارمهری شهر قدس
پارچه سرای یارمهری شهر قدس
 • 02146821269
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی پایگاه مقاومت بسیج

پارچه فروشی شهر قدس
پارچه فروشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، انتهای خیابان شاه بداغیان

پارچه فروشی شهر قدس
پارچه فروشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان استقلال

پارچه فروشی شهر قدس
پارچه فروشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان طالقانی

پارچه و پرده ابریشم شهر قدس
پارچه و پرده ابریشم شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، قبل از بانک مسکن