لیست مشاغل

پارچه سرای دی تو دی شهر قدس
پارچه سرای دی تو دی شهر قدس
 • 09122752365
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید عالمی، در محدوده ی کوچه مهدیه
 • موبایل : 09122752365

پارچه سرای رحمانی شهر قدس
پارچه سرای رحمانی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان کاج(دکتر شریعتی)، نبش مسجد حضرت ابوالفضل

پارچه سرای سعید شهر قدس
پارچه سرای سعید شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، در محدوده ی سه راه طالقانی

پارچه سرای علیوند شهر قدس
پارچه سرای علیوند شهر قدس
 • 09123254749
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از خیابان واحد
 • موبایل : 09123254749

پارچه سرای کردستان شهر قدس
پارچه سرای کردستان شهر قدس
 • 09120217424
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، بعد از مجتمع پدر
 • موبایل : 09120217424

پارچه سرای گلستان شهر قدس
پارچه سرای گلستان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، در محدوده ی کوچه شهید حسینی

پارچه سرای مهدی شهر قدس
پارچه سرای مهدی شهر قدس
 • 02146854478 09362892536
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، بعد از خیابان سجاد
 • موبایل : 09362892536

ثبت کسب و کار