لیست مشاغل

پارچه و پرده ابریشم شهر قدس
پارچه و پرده ابریشم شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، قبل از بانک مسکن

پارچه و پرده سرای امیران شهر قدس
پارچه و پرده سرای امیران شهر قدس
 • 02146822625 09120370815
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان شهید مفتح
 • موبایل : 09120370815

پارچه و پرده مرکزی ایمانی شهر قدس
پارچه و پرده مرکزی ایمانی شهر قدس
 • 02146887737 09122658854
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی،
 • موبایل : 09122658854

پارچه و پوشاک سورگل شهر قدس
پارچه و پوشاک سورگل شهر قدس
 • 02146839771
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان

پارچه و پوشاک سورگل- دوخت لباس های محلی و مجلسی شهر قدس
پارچه و پوشاک سورگل- دوخت لباس های محلی و مجلسی شهر قدس
 • 02146815442 09361009816
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان
 • موبایل : 09361009816

پارچه و منسوجات مرکزی شهر قدس
پارچه و منسوجات مرکزی شهر قدس
 • 02146834353 09192406196 09122658854
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی،
 • موبایل : 09192406196
 • موبایل : 09122658854

پخش پوشاک بچه گانه وحید شهر قدس
پخش پوشاک بچه گانه وحید شهر قدس
 • 09192604926
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از کوچه خشکباری
 • موبایل : 09192604926

ثبت کسب و کار