لیست مشاغل

✅ا قاسم حسنلو داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
✅ا قاسم حسنلو داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
 • ✅ داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس نام : قاسم نام خانوادگی : حسنلو تاریخ تولد : خردادماه وضعیت تاهل: متاهل تحصیلات : کارشناسی ارشد...
 • نشانی : شهرقدس

✅ بهزاد لطفی - داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
✅ بهزاد لطفی - داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
 • ✅ داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس نام : بهزاد نام خانوادگی : لطفی تاریخ تولد : خرداد ماه وضعیت تاهل: متاهل تحصیلات : کاردان...
 • نشانی : شهرقدس

✅ محمدحسین رضازاده داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
✅ محمدحسین رضازاده داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس
 • ✅ داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان قدس نام : محمدحسین نام خانوادگی : رضازاده خسرویه رئیس اداره حقوقی و املاک شهرداری قدس ۹۲-۹۷ - مشاور...
 • نشانی : شهرستان قدس

آرزو زمزم داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
آرزو زمزم داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - شهر قدس)

آیت الله یوسفیان داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
آیت الله یوسفیان داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

احسان یوسفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
احسان یوسفی داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه مشق - شهر قدس - شهریار - ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی:...
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

احمد تیموری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
احمد تیموری داوطلب مجلس حوزه مشق شهر قدس شهریار ملارد
 • ✅داوطلب حوزه انتخاباتی شهر قدس شهریار ملارد نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : وضعیت تاهل: تحصیلات : شغل فعلی: سوابق شغلی: سوابق فعالیت های جنبی و اجتماعی:
 • نشانی : حوزه مشق (ملارد - شهریار - قدس)

ثبت کسب و کار