لیست مشاغل

دبیرستان دخترانه مهرگان
 • 02146873100
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

مرکز آموزشی و تقویتی متوسطه مهرگان
 • تقویتی متوسطه و کنکور 02146873100
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی جامین
 • 02146820714
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

گالری نقاشی آسمان خدا
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی

پیش دبستانی غیردولتی امیرکبیر
 • 02146881240 09372406420
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان مسجد، قبل از خیابان شهدای مرصاد
 • موبایل : 09372406420

دبیرستان دخترانه شهیدان گروسی
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، بعد از مسجد علی بن ابیطالب

دبیرستان دخترانه شهیدای معلم
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، بعد از مسجد علی بن ابیطالب