لیست مشاغل

دبیرستان دخترانه مهرگان شهر قدس
دبیرستان دخترانه مهرگان شهر قدس
 • 02146873100
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

مرکز آموزشی و تقویتی متوسطه مهرگان شهر قدس
مرکز آموزشی و تقویتی متوسطه مهرگان شهر قدس
 • تقویتی متوسطه و کنکور 02146873100
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی جامین شهر قدس
پیش دبستانی و دبستان غیردولتی جامین شهر قدس
 • 02146820714
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

گالری نقاشی آسمان خدا شهر قدس
گالری نقاشی آسمان خدا شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی

پیش دبستانی غیردولتی امیرکبیر شهر قدس
پیش دبستانی غیردولتی امیرکبیر شهر قدس
 • 02146881240 09372406420
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان مسجد، قبل از خیابان شهدای مرصاد
 • موبایل : 09372406420

دبیرستان دخترانه شهیدان گروسی شهر قدس
دبیرستان دخترانه شهیدان گروسی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، بعد از مسجد علی بن ابیطالب

دبیرستان دخترانه شهیدای معلم شهر قدس
دبیرستان دخترانه شهیدای معلم شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، خیابان علی بن ابیطالب، بعد از مسجد علی بن ابیطالب