لیست مشاغل

فروشگاه پوشاک شهر قدس
فروشگاه پوشاک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

ادوکلن و لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک شهر قدس
ادوکلن و لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

مانتو و پوشاک زنانه شهر قدس
مانتو و پوشاک زنانه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان مسجد، قبل از خیابان شهدای مرصاد

مانتو سرای نیلوفر شهر قدس
مانتو سرای نیلوفر شهر قدس
 • 02146819616 09123218056
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، روبروی کوچه چلچله
 • موبایل : 09123218056

خیاطی بختیاری شهر قدس
خیاطی بختیاری شهر قدس
 • 02146833256 09195532713
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله
 • موبایل : 09195532713

خیاطی گلها- مردانه شهر قدس
خیاطی گلها- مردانه شهر قدس
 • 09102062536
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله
 • موبایل : 09102062536

مانتو و پوشاک زنانه شهر قدس
مانتو و پوشاک زنانه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، قبل از خیابان مسجد، کوچه چلچله