لیست مشاغل

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شیری شهر قدس
تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شیری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از کوچه رعنا

تزریقات - پانسمان و جراحی های سرپایی - داروخانه شهر قدس
تزریقات - پانسمان و جراحی های سرپایی - داروخانه شهر قدس
 • ساختمان پزشکان
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، قبل از سه راه قدس، ساختمان پزشکان دکتر تبریزی

جراح دندانپزشک دکتر مهدی قبادی شهر قدس
جراح دندانپزشک دکتر مهدی قبادی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، ساختمان پزشکان کیمیا

چشم پزشکی مرکزی شهر قدس
چشم پزشکی مرکزی شهر قدس
 • 02146841100
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، روبروی خیابان عمارت(شهید قربانی)

چشم سوم شهر قدس
چشم سوم شهر قدس
 • 09352664450 09031915816
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، بعد ازخیابان شهید حسن علی
 • موبایل : 09352664450
 • موبایل : 09031915816

حسین حاجی زاده تبریزی- دندانپزشک شهر قدس
حسین حاجی زاده تبریزی- دندانپزشک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، خیابان گودرزی شمالی، در محدوده ی کوچه مدرسه

حلما صفاخیر- کارشناس مامایی شهر قدس
حلما صفاخیر- کارشناس مامایی شهر قدس
 • ساختمان پزشکان
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، قبل از سه راه قدس، ساختمان پزشکان دکتر تبریزی