لیست مشاغل

داروخانه دکتر رستمی شهر قدس
داروخانه دکتر رستمی شهر قدس
 • 02146842964
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

داروخانه دکتر رضا شکری شهر قدس
داروخانه دکتر رضا شکری شهر قدس
 • 02146824065
 • نشانی : شهرقدس، خیابان کاج(دکتر شریعتی)، نبش کوچه پرورش

داروخانه دکتر سعید رحیمیان شهر قدس
داروخانه دکتر سعید رحیمیان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، در محدوده ی بازار امام رضا

داروخانه دکتر سمیعی شهر قدس
داروخانه دکتر سمیعی شهر قدس
 • 02146873726
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، قبل ازبیمارستان 12 بهمن

داروخانه دکتر شاکری شهر قدس
داروخانه دکتر شاکری شهر قدس
 • 02146887385
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، قبل از کوچه فضل

داروخانه دکتر صمیمی شهر قدس
داروخانه دکتر صمیمی شهر قدس
 • 02146842880
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان بهاران

داروخانه دکتر صیروی شهر قدس
داروخانه دکتر صیروی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)