لیست مشاغل

داروخانه دکتر آتنا صادقی شهر قدس
داروخانه دکتر آتنا صادقی شهر قدس
 • 02146841517 02146879064 02146821672
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، نبش کوچه صبا

داروخانه دکتر افصحی شهر قدس
داروخانه دکتر افصحی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، بعد از کوچه ستایش

داروخانه دکتر بیرجندی شهر قدس
داروخانه دکتر بیرجندی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، قبل از ساختمان دکتر وارث

داروخانه دکتر بیگلری شهر قدس
داروخانه دکتر بیگلری شهر قدس
 • 02146825927
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی شمالی

داروخانه دکتر خلفی شهر قدس
داروخانه دکتر خلفی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، قبل ازسه راه طالقانی، نبش کوچه شهید گروسی

داروخانه دکتر دمان شهر قدس
داروخانه دکتر دمان شهر قدس
 • 02146862632
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، انتهای فروردین یکم

داروخانه دکتر ربیعی - شبانه روزی شهر قدس
داروخانه دکتر ربیعی - شبانه روزی شهر قدس
 • دارای خدمات شبانه روزی
 • نشانی : شهرقدس، میدان امام حسین، به سمت میدان ولیعصر، قبل ازکوچه شهید عزیزی، خیابان آزادگان