لیست مشاغل

خدمات تراشکاری تهران سوپاپ شهر قدس
خدمات تراشکاری تهران سوپاپ شهر قدس
 • 09351763009
 • نشانی : شهرقدس، بلوار کلهر، روبروی کوچه شهید خاکسار
 • موبایل : 09351763009

خدمات تراشکاری دوستان شهر قدس
خدمات تراشکاری دوستان شهر قدس
 • 09126978707 09125120379 09124727725
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی، قبل از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، روبروی کوچه یاسمن
 • موبایل : 09126978707
 • موبایل : 09125120379
 • موبایل : 09124727725

خدمات تراشکاری مهدی شهر قدس
خدمات تراشکاری مهدی شهر قدس
 • 02146863619 09358173899
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، در محدوده ی خیابان طالقانی
 • موبایل : 09358173899

خدمات تراشکاری و سوپاپ تراشی برادران شهر قدس
خدمات تراشکاری و سوپاپ تراشی برادران شهر قدس
 • 02146868885 09126490117 09128706068
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، بعد ازخیابان ملاصدرا، در محدوده ی کوچه شاهد
 • موبایل : 09126490117
 • موبایل : 09128706068

خدمات تراشکاری و فنرسازی قدس شهر قدس
خدمات تراشکاری و فنرسازی قدس شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، روبروی پارک آزادگان

خدمات فرز شهر قدس
خدمات فرز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، ابتدای خیابان طالقانی، قبل از اداره برق

خدمات فنی آریا صنعت شهر قدس
خدمات فنی آریا صنعت شهر قدس
 • تراشکاری و پرس کاری 02146875055 09129468294
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ
 • موبایل : 09129468294

ثبت کسب و کار